Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Brodograđevni tehničari

Opis poslova

Brodograđevni tehničari bave se gradnjom i održavanjem brodova. To mogu biti čamci, mali brodovi, jahte, tankeri,trgovački, ribarski i teretni brodovi. Brodograđevni tehničari sudjeluju u projektiranju i konstruiranju broda, razradbi i pripremi tehnološkog procesa gradnje broda te u svim fazama gradnje broda. Oni se bave i održavanjem brodova. Mogu raditi u malim servisnim i obrtničkim radionicama i u srednjim i velikim brodogradilištima. Uređaji i sustavi koji se ugrađuju u brodove raznovrsni su, često na visokom stupnju automatiziranosti. Veliki brodovi opremljeni su suvremenom opremom za pogon, navigacijsko upravljanje, grijanje i klimatizaciju, sigurnosnom opremom te opremom za ugodan boravak na njima. Dijelovi i sklopovi broda izrađuju se od različitih materijala, sastavljaju se u složenije sklopove ili uređaje, zaštićuju od korozije te montiraju u sustave broda. Na kraju sastavljanjem sustava nastaju mali ili veliki brodovi. Primjenjuju se metalni, plastični, mineralni i drugi materijali. U proizvodnji i održavanju primjenjuju se raznovrsni postupci ručne ili strojne izradbe. Brodograđevni tehničari zajedno s inženjerima projektiraju i proračunavaju dijelove i sklopova brodova. Oni se brinu o pouzdanom radu pogonskih motora i njihovih upravljačkih uređaja, o zaštiti vode, zraka i užeg radnog okoliša, predlažu inovacije i prate suvremeni razvoj tehnika i tehnologija. Najčešće obavljaju složene zadaće pripremanja rada u proizvodnji i uslugama servisiranja i održavanja – kako brodskih motora i raznovrsnih sustava upravljanja, tako i cjelokupnih velikih brodskih sustava. Na plovidbi tehničari nadziru i vode održavanje pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih uređaja broda. Na suvremenim brodovima sve su prisutniji sustavi automatskog upravljanja i sustavi vođeni računalom koje nadziru i održavaju tehničari. Oni se služe suvremenim aparatima za testiranje i računalskim testerima za utvrđivanje nedostataka rada motora i drugih sustava te tako učinkovitije i kvalitetnije otklanjaju kvarove. U postupcima lakiranja i drugim postupcima obradbe i zaštite površina propisuju tehnologiju rada. Brodograđevni tehničari mogu raditi i kao komercijalisti, na poslovima propagande i prodaje brodograđevnih proizvoda.

Radni uvjeti

Radni uvjeti ovise o vrsti posla i mjestu rada. Brodo-građevni tehničari koji rade u radionicama i brodogradilištima mogu biti izloženi povremenoj buci. U trgovačkim organizacijama i predstavništvima radni su uvjeti povoljniji. Na pomorskim plovidbama često rade u otežanim vremenskim i drugim uvjetima. Tehničari rade s vrijednim dijelovima i sklopovima, mjernim aparatima, alatima i napravama, pa moraju biti savjesni i odgovorni u radu. Odgovorni su i za tehničku zaštitu sredstava, zaštitu zdravlja i života zaposlenih, putnika na brodu i za zaštitu radnog i ljudskog okoliša.

Poželjne osobine

Brodograđevni tehničar treba biti dobra psihofizičkog zdravlja, normalna vida i sluha. Za uspjeh u poslu važan je smisao za rješavanje tehničkih problema. U nekim poslovima korisna će biti sposobnost prostornog predočavanja i numerička lakoća. Poželjne su i organizacijske sposobnosti te smisao za timski rad i komunikaciju sa suradnicima.

Osposobljavanje

Brodograđevni tehničari školuju se u četverogodišnjoj stručnoj školi – u Tehničkoj školi za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci i Tehničkoj školi u Splitu. Nastava sadrži predavanja iz prirodoslovnih, tehničkih, brodograđevnih, strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih područja. Brodograđevnim tehničarom može se postati i doškolovanjem uz rad ili prekvalifikacijom. Na raznovrsnim sigurnosnim uređajima, suvremenim regulacijskim i upravljačkim elementima i sklopovima te na područjima njihove primjene događaju se krupne i brze tehnološke promjene. One zahtijevaju da se brodograđevni tehničari stalno usavršavaju, kako bi bili u toku s razvojem suvremene tehnike i tehnologije.

Bliska zanimanja

Zanimanja bliska brodograđevnim tehničarima jesu tehničari za brodostrojarstvo, strojarski tehničari, elektrotehničari i brodomehaničari. U svom poslu oni surađuju i s inženjerima brodogradnje.