Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Autolimari

Opis poslova

    Autolimari uklanjaju oštećenja na vozilima koja su nastala u prometnim nezgodama, zbog vremenskih nepogoda ili starenja. Prilikom preuzimanja vozila od korisnika obavlja se detaljan pregled oštećenog vozila, prilikom kojeg treba utvrditi stupanj i vrstu oštećenja te vrijeme potrebno za popravak. Zatim se određuje koji će dijelovi biti zamijenjeni, a koji popravljeni. U skladu s procjenom oštećenja, karoserija se rastavlja potpuno ili djelomično. Slijedi izravnavanje iskrivljene karoserije i ulegnuća u metalnim dijelovima auta te uklanjanje oštećenja nastalih prilikom mehaničkih udaraca ili korodiranjem. Nakon ugradnje popravljenih i zamijenjenih dijelova slijede završni radovi na karoseriji i zaštita po-pravljenih dijelova i karoserije u cijelosti.
    Da bi mogli obavljati te poslove, autolimari moraju poznavati različite vrste konstrukcija karoserija, njihovu namjenu i vrstu izvedbe prema položaju motora. Kod izradbe karoserija i drugih dijelova vozila rade precizna mjerenja. Trebaju poznavati materijale koji se rabe za izradbu karoserija, vrste limova i njihove osobine. Moraju znati očitavati skice, mjerila i upute iz tehničkih priručnika za izradbu dijelova auta. Iskusni autolimari razumiju se u motore i pogonske uređaje, u upravljački mehanizam, znaju zamijeniti i kočnice.
    Pri izradbi novih karoserija pripremaju lim za karoseriju, ocrtavaju ga, kroje, režu i oblikuju u toplom i hladnom stanju, spajaju zavarivanjem te naknadno obrađuju i zaštićuju. Spajaju elemente karoserije na vozilu. Osim karoserija, popravljaju, izrađuju i zamjenjuju rubnike, blatobrane, pragove i ispušne cijevi. Demontiraju vrata branika, poklopca motora i prtljažnika. Dijelove auta mehanički čiste, izrezuju trule dijelove, ravnaju utisnute dijelove u vrućem i hladnom stanju. Pripremaju karoseriju za veće radove, ravnaju i rastežu karoseriju mehaničkim i hidrauličkim rastezačima, mjere pri rastezanju. Vrše ručnu i strojnu obradbu, fino poravnavanje i brušenje.
    Iako mogu popravljati sve tipove vozila, većinom popravljaju automobile i manje kamione, a rjeđe rade na većim kamionima, autobusima i traktorima. U radu se služe različitim aparatima: toplinskim rezačima metala, hidrauličnim dizalicama, pneumatskim čekićima i ručnim alatima. Rabe i pomična mjerila, mjerne alate i alate za stezanje, a služe se i skicama iz tehničkih priručnika.
    U manjim radionicama autolimari, osim popravaka, boje automobile, iako to nije njihova specijalnost. U velikim autolimarskim radionicama, koje zapošljavaju veći broj radnika, moguća je podjela rada u kojoj se pojedinci specijaliziraju za jednu radnju, npr. za popravak vrata ili zamjenu stakala na prozorima.
    Budući da svako vozilo predstavlja nov izazov, autolimari moraju razviti odgovarajuće metode za svaki novi posao, primjenjujući svoje široko znanje o automobilskim konstrukcijama i tehnikama popravaka.

Radni uvjeti

    Budući da na popravku vozila uglavnom rade u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorima higijenski su uvjeti loši. Dok rade udišu prašinu i isparavajuće pare boja. Rade u neugodnim položajima tijela. Mogu zadobiti ozljede od alata, predmeta rada i okoline. Najčešće su ozljede oštrim metalnim bridovima lima i opekline od zagrijanog metala i usijanog alata za obradbu metala. Tjedno rade najmanje 40 sati, a zbog opsega posla mogu raditi i prekovremeno. U poslu je potrebno poštovati dogovorene rokove, što ih može dovesti u vremenski škripac.

Poželjne osobine

    Za zanimanje autolimara poželjno je dobro zdravlje i tjelesna izdržljivost. Zbog naglašenog rada prstiju i ruku, važno je imati spretne ruke i prste. Zbog udisanja prašine i isparavanja boja, bolesti dišnih organa smetnja su u obavljanju poslova autolimara. Nužno je snalaženje u dokumentaciji, jer vraćanje auta u prvotni oblik zahtijeva precizno slijeđenje crteža i uputa iz tehničkih priručnika.

Osposobljavanje

    Osposobljavanje se odvija u obrtničkim školama s programom osposobljavanja za autolimara i traje tri godine. Prvi korak prije upisa u takav program jest nalaženje autolimarske radionice u kojoj će budući učenik pod stručnim vodstvom izučavati praktični dio zanimanja. S vlasnikom takve radionice treba sklopiti ugovor o naukovanju. Upisu prethodi i provjera psihofizičkih sposobnosti u odgovarajućem liječničkom dispanzeru. Ugovor o naukovanju, liječnička svjedodžba i svjedodžbe završene osnovne škole uvjet su za upis u školu.
    Sve tri godine školovanja učenici naizmjenično provode po tjedan dana u školi i u autolimarskoj radionici. U školi se odvija teorijska nastava, koja se sastoji od temeljnih općih predmeta i stručnih predmeta nužnih za svladavanje samog posla. U programu za osposobljavanje autolimara to su predmeti: elektrotehnika, elementi strojeva, tehnologija autolimarije i konstrukcija karoserije. U autolimarskoj radionici učenik uči praktični dio posla i primjenjuje znanja stečena u školi. Cilj je naukovanja da se osposobi za potpuno samostalan rad. Naučnik u početku samo pomaže iskusnom autolimaru, a s vremenom dobiva sve kompleksnije zadatke i radi sve samostalnije. Na kraju školovanja polaže se završni ispit, kojim naučnici dokazuju svoju osposobljenost i samostalnost u obavljanju posla.
    Posljednjih godina zabilježen je velik porast privlačnosti zanimanja koja se mogu izučiti u trogodišnjim programima, a osobito za zanimanje autolimara. Zbog porasta konkurencije pri upisu traže se što bolje ocjene. Činjenica da određen postotak upisanih ne uspijeva završiti školovanje dodatno je upozorenje onima koji žele izučiti za autolimara.

Zapošljavanje i napredovanje

    Za naukovanja učenici primaju od vlasnika radionice novčanu naknadu. Iznosi naknade mogu varirati od sasvim simboličnog iznosa do prosječne plaće u struci. Ako učenik prilikom pohađanja praktične nastave pokaže visok stupanj sposobnosti i motivacije za rad, postoji mogućnost da se zaposli na istom mjestu. Ostali imaju prosječne izglede za posao. Zbog zahtjeva zanimanja i uvjeta rada, određen se broj nakon završenog školovanja odlučuje potražiti drugo zanimanje. Oni koji ostanu raditi u zanimanju u početku rade najprije kao pomoćnici vlasnika autolimarske radionice, a nakon tri godine rada i položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt.

Bliska zanimanja

    Zanimanju autolimara srodna su zanimanja vulkanizera, automehaničara, autoelektričara, finomehaničara i limara.