Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehničari za naočalnu optiku

Opis poslova

Tehničari za naočalnu optiku    Tehničari za naočalnu optiku izrađuju i popravljaju naočale. Mnogo djece, mladih ljudi i većina starijih osoba stalno ili povremeno nosi naočale, jer bez njih dobro ne vide. Svi oni, međutim, nemaju isto oštećenje vida: neki slabije vide udaljene predmete, neki ne vide pročitati tekst u knjizi ili novinama, a neki slabije vide bez obzira na udaljenost predmeta koji gledaju.
    Liječnik okulist prema vrsti i jačini oštećenja vida propisuje vrstu leće koju pojedinac treba nositi da bi ispravio vid. Prema njegovu nalazu, tehničar za naočalnu optiku izrađuje propisane leće i ugrađuje ih u okvir naočala. Pri izradbi naočala tehničari za naočalnu optiku obavljaju nekoliko poslova: bruse optičko staklo da bi napravili leće, bruse leće da bi ih oblikovali prema odabranom okviru naočala i na kraju ugrađuju leće u okvir naočala.
    Tehničar za naočalnu optiku leće izrađuje na stroju za brušenje stakla. Potrebna zakrivljenost i debljina leće dobiva se postavljanjem pločice tvorničkog otpreska optičkog stakla na odgovarajuću kalotu. Kalota je naprava s kuglastom izbočinom ili udubinom prekrivenom dijamantnim vršcima. Za svaku dioptriju postoji posebna kalota, tako da se staklo automatski brusi na potrebnu debljinu (dioptriju). U završnoj obradbi leće se poliraju i provjerava se je li staklo besprijekorno glatko i bez mjehurića. U prodavaonici naočala tehničar za naočalnu optiku kompjutoriziranim uređajem provjerava jakost leće. Na istom uređaju određuje i označuje središte leća. Pošto je označio središte leća, kartonskim šablonama nacrta na leće željeni oblik. Nakon toga leće se stavljaju u kompjutorizirani stroj, koji ih prema primljenom programu automatski brusi na željeni oblik. Prije brušenja i ugrađivanja leća u okvir naočala tehničari za naočalnu optiku izmjere kupcu razmak zjenica. Pri ugrađivanju leća u okvire naočala paze da se razmak između središta lijeve i desne leće poklapa s razmakom zjenica. Da bi bili pogodni za ručno savijanje i lakše umetanje leća, plastični se okviri zagrijavanjem omekšavaju. Zagrijavaju se nad plinskim plamenikom ili se uranjaju u posudu sa zagrijanim kuglicama od iste plastične mase kao i okvir naočala. U metalne se okvire leće učvršćuju sitnim vijcima.
    U prodavaonicama naočalne optike tehničari za naočalnu optiku rade i kao prodavači. Kupcima pomažu u izboru sunčanih naočala ili okvira za naočale. Obavljaju i sve vrste popravaka na okvirima naočala te zamjenjuju stakla i leće. U radu se služe različitim napravama, uređajima, alatima i kontrolnim instrumentima. To su: tjemeni dioptrimetar, brusilica, bušilica, stroj za obrezivanje leća, plinski plamenik, mali ručni škrip, mali nakovanj, drvena kliješta, razna sitna kliješta, turpije i pincete.

Radni uvjeti

    Tehničari za naočalnu optiku rade u tvornicama za proizvodnju leća i prizmi ili u obrtničkim radionicama i prodavaonicama optičkih pomagala. Rad se odvija u jednoj smjeni ili u dvjema smjenama. U radnim prostorijama vlada normalna temperatura, a osvijetljene su prirodnim ili umjetnim svjetlom. Prema potrebi, na radnom stolu koriste se jačom umjetnom rasvjetom. Na brusnim strojevima i u prodavaonicama rade stojeći, a pri ručnom poliranju, mjerenju i kontroli optičkih elemenata sjedeći.

Poželjne osobine

    Tehničar za naočalnu optiku mora imati dobar vid i sposobnost razlikovanja boja. Od motoričkih sposobnosti važne su spretnost ruku i prstiju. Poželjna je sposobnost prostornog predočavanja, dobra usmjerenost pažnje i emocionalna stabilnost. Poslovi tehničara za naočalnu optiku zahtijevaju precizne, ustrajne, strpljive i savjesne pojedince. Poslove u ovom zanimanju jednako uspješno obavljaju muškarci i žene.

Osposobljavanje

    Tehničari za naočalnu optiku školuju se u tehničkim školama. Obrazovanje za ovo zanimanje traje četiri godine. Školovanje se može nastaviti na srodnim višim i visokim školama i fakultetima.

Bliska zanimanja

    Pojedinci koji rade u prodavaonicama optičkih pomagala obavljaju niz sličnih poslova kao i bilo koji drugi prodavač. Po radnim operacijama, poslovi tehničara za naočalnu optiku slični su poslovima finomehaničara i tehničara za finomehaniku. Po temeljnom materijalu kojim rade slični su im staklorezači i staklobrusači.